Raport gestionare financiară

Cotizații membri

Donații bunuri și servicii

Donații persoane fizice din țară

Donații persoane fizice din afara țării

Venituri din activități economice

Compartiment plăți

Patriomiul PPEM

Donații persoane juridice