Din cauza legislației permisive și a implicării companiilor din jurisdicții off-shore, se reduce eficiența utilizării resurselor publice, este stimulată corupția și sunt promovate interesele unor grupuri în domeniile achizițiilor publice, privatizare, concesiuni și a parteneriatelor publice private. Pentru a diminua acest fenomen, Partidul Popular European din Moldova (PPEM) va înainta amendamente la patru legi importante și care vor avea drept scop de-off-shorizarea sectorului public din țară.

Potrivit unor studii independente, suma anuală doar în domeniul achizițiilor publice se ridica la peste 10 miliarde lei, dintre care cel puțin 25%, în mod normal, ar trebui să se întoarcă sub formă de impozite, taxe și alte plăți în bugetul de stat. Potrivit PPEM, acest lucru nu se întâmplă deoarece întreprinderile din off-shore sunt folosite pentru a ascunde beneficiarii efectivi și ocolesc sistemul fiscal al țării de unde provin mijloacele publice contractate.

„Prin această inițiativă, PPEM își propune să reglementeze aceste activități, care vor avea drept scop interdicția participării întreprinderilor off-shore în contractarea de bunuri, lucrări și servicii de interes public. Totodată noi ne propunem să îmbunătățim legislația care va permite colectarea datelor complete privind beneficiarii efectivi și structura de control a participanților la contracte de achiziții publice, parteneriat public, privatizări și concesiuni. Astfel, amendamentele respective vor stabili un mecanism de evaluare obiectivă a întreprinderilor care provin din off-shoruri”, a spus Iurie Leancă, președintele PPEM, în cadrul unei conferințe de presă.

De asemenea, PPEM consideră că de-off-shorizarea sectorului public din Republica Moldova este un proces care trebuie să aducă parteneriate strategice serioase în toate sectoarele economiei, cu o competiție loială și fără evaziuni fiscale. Astfel, sectorul public și banul public nu vor mai fi sacrificați în interesul anumitor grupuri, chiar și internaționale, care tot mai des, brutal și folosind justiția locală coruptă, ne duc faima de stat slab și captiv, care nu poate reacționa și proteja interesele sale economice și financiare.

„Interdicția participării întreprinderilor din jurisdicții off-shore este dictată și kde angajamentele internaționale pe care și le-a asumat Republica Moldova, în special transpunerea recomandărilor și principiilor ce reies din articolul 243 din Acordul de Asociere. Astfel, urmând și recomandările partenerilor de dezvoltare, precum și bunele practici din statele membre UE, este absolut vital de asigurat protecția sporită a sectoarelor de achiziții publice, parteneriat public-privat, concesiuni și privatizare pentru a asigura o utilizare cât mai eficient posibilă a banului public format din impozitele și taxele plătite de cetățeni, precum și a activelor aflate în administrare publică”, a punctat expertul Iulian Rusu.

Deputații PPEM urmează să prezinte amendamentele în cadrul comisei parlamentară Economie, Buget și Finanțe, iar ulterior să fie supuse votului în cadrul ședințelor plenare ale Parlamentului Republicii Moldova.

Pentru mai multe detalii, puteți privi în reluare conferința de presă PPEM aici.