Începând cu 3 iulie, Grupul de inițiativă pentru crearea Partidului Popular European din Moldova a lansat organizarea conferințelor pentru constituirea organizațiilor raionale și municipale ale viitoarei formațiuni politice. Astfel, doar în weekendul trecut au fost constituite organizațiile teritoriale PPEM din Cimișlia, Ialoveni, Bălți și Nisporeni, la care au participat peste 250 de persoane.

În cadrul conferințelor, au fost prezentate proiectele Statutulului și Programului Politic al PPEM, a fost aleasă conducerea organizațiilor teritoriale și trasate obiectivele inițiale de activitate. Urmează ca până la Congres, Consiliile politice teritoriale să analizeze documentele de constituire propuse pentru recomandări de modificare. În scurt timp, aceste documente vor fi disponibile pe site-ul formațiunii www.ppe.md pentru consultare largă cu membrii și simpatizanții. Scopul final este crearea unui partid de centru-dreapta, bazat pe o doctrină conservatoare, cu o veritabilă democrație internă astfel încât noua formațiune politică să fie capabilă să promoveze un program ambițios, dar realist de dezvoltare a întregii țări după modelul european.

În următoarele trei săptămâni, sunt planificate conferințe în circa 20 de raioane și în mun. Chișinău, care se vor încheia cu organizarea Congresului de Constituire a PPEM, planificat pentru data de 26 iulie 2015, la Chișinău. Congresul va întruni delegați din toate raioanele în care au fost constituite organizații teritoriale, precum și oaspeți, invitați și reprezentanți ai instituțiilor mass-media. Congresul va aproba Statutul și Programul politic al viitoarei formațiuni, va alege instituțiilor de conducere la nivel național ale partidului și va decide asupra acțiunilor prioritare ale partidului pe perioada următoare.

Pentru detalii:

Victor Lutenco, responsabil comunicare

victor.lutenco@gmail.com

060302990

Notă: Extras din Legea nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice

Capitolul III

ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA PARTIDELOR POLITICE

Articolul 8. Depunerea documentelor pentru înregistrarea partidului politic

(1) Pentru înregistrarea partidului politic, la Ministerul Justiţiei se depun următoarele documente:

a) cererea de înregistrare;
b) statutul partidului;
c) programul partidului;
d) actul de constituire însoţit de lista membrilor partidului politic, al căror număr nu poate fi mai mic de patru mii, actele de constituire ale organizaţiilor teritoriale ale partidului, lista delegaţilor participanţi la congresul de constituire. La momentul constituirii partidului, membrii acestuia trebuie să fie domiciliaţi în cel puţin jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din Republica Moldova, dar nu mai puţin de 120 de membri în fiecare din unităţile administrativ-teritoriale menţionate. Lista membrilor partidului, întocmită în baza cererilor de aderare la partid, va cuprinde: numele, prenumele, data naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnătura membrului;
e) declaraţia privind adresa juridică a partidului;
f) dovada deschiderii contului bancar.
(2) La documentele menţionate la alin.(1) lit.b), c) şi d) se anexează copiile lor în variantă electronică.

(3) Ministerul Justiţiei, în termen de o lună de la data depunerii documentelor prevăzute la alin.(1), va adopta o decizie de înregistrare a partidului politic sau, în cazul necorespunderii cerinţelor prezentei legi, o decizie prin care refuză înregistrarea partidului.

(4) Decizia Ministerului Justiţiei prin care a fost refuzată înregistrarea partidului politic poate fi atacată la Curtea de Apel Chişinău în termen de 10 zile de la data adoptării acesteia.

(5) Pentru înregistrarea statutului partidului politic, precum şi a modificărilor sau completărilor operate în el, se percepe o taxă de stat în cuantum de 200 de lei.

(6) La procedura de înregistrare a partidului politic participă, în mod obligatoriu, reprezentantul organului de conducere al acestuia.

(7) Partidul politic, la data înregistrării statutului său, devine persoană juridică şi se înscrie în Registrul partidelor politice.