Studii:
1965 – 1970 Institutul Politehnic din Chisinau; Inginer-electrician

Experiența profesională:
2000 – Director de program in managementul conflictelor, Institutul de Politici Publice
1998 – Sef de directie in cadrul Comisiei Interdepartamentale pentru Coordonarea Politicii de Stat in localitatile din stanga Nistrului
1995-1998 – Director al intreprinderii “Euro-alco”
1991-1992 – Sef de directie Analiza Politica pe langa Presedintele Republicii Moldova
1990-1991 – Agentia “Moldova-Press”, Director general adjunct
1974-1990 – Academia de Stiinta a Republicii Moldova (Institutul de Chimie, Centrul de Automatizare si Metrologie), inginer superior, sef de grup
1972-1974 – inrolat in Armata Sovietica, comandant de pluton
1970-1972 – Uzina “Vibroaparat” din Chisinau, inginer