Program

Congres

Eforturile PPEM sunt orientate spre atingerea a șapte obiective strategice:

1. Crearea unui stat de drept ce încurajează inițiativa individuală, fără controale excesive și neargumentate din partea organelor de stat. PPEM va promova separarea reală a businessului de politică și scoaterea companiilor de stat de sub controlul partidelor politice. Partidul va depune toate eforturile pentru a pregăti statul de aderarea la UE, în care să nu mai existe tentative de „privatizare” a Puterii și de transformare a acesteia în cea mai profitabilă afacere personală.

2. O justiție independentă care garantează concurența liberă, protejează drepturile si libertățile fundamentale ale omului și oferă șanse egale pentru toți cetățenii. În acest scop, PPEM se angajează să ducă o luptă intransigentă pentru eradicarea corupției, inclusiv prin instituirea unei misiuni de drept a Uniunii Europene, pentru a aduce în Moldova judecători și procurori Europeni și a schimba instituțiile noastre din interior.

3. Schimbarea sistemului de administrare publică corupt şi depășit de timp, moștenit din perioada sovietică. PPEM pledează pentru revizuirea fundamentală a sistemului de administrare publică pentru a-l face compact, transparent şi eficient. Considerăm necesară crearea unui sistem modern de management, orientat spre performanţă şi spre rezultate, de rând cu pregătirea şi consolidarea corpului de funcţionari publici profesionişti şi independenţi de factorul politic. Aceste deziderate vor fi realizate inclusiv prin eliberarea instituţiilor şi a statului, în întregime, de sub controlul oligarhic, aşa cum se întâmplă, de exemplu, în România.

4. Dezvoltarea societăţii civile şi asigurarea controlului public permanent asupra guvernării. PPEM va milita pentru stabilirea unor priorități clare pentru cheltuirea resurselor bugetare și crearea unor mecanisme de control public asupra acestora.

5. Asigurarea bunăstării cetăţenilor prin crearea locurilor de muncă bine plătite. În acest sens, PPEM promovează dezvoltarea unei economii de piaţă socială, bazată pe reguli clare de joc, demonopolizată şi scoasă de sub controlul politic, unde dezvoltarea businessului mic si mijlociu și atragerea investițiilor sunt două priorități guvernamentale absolute.

6. Realizarea tuturor reformelor necesare pentru integrarea Moldovei în familia europeană, de care aparţinem în mod legitim.

7. Reunificarea ţării prin creşterea, pentru locuitorii din regiunea transnistreană, a atractivităţii malului drept al Nistrului, în cele mai diverse sectoare.