Femei

Organizaţia de Femei a Partidului Popular European din Moldova este una din structurile politice constituite la nivel naţional în conformitate cu prevederile Statului PPEM şi a legislaţiei în vigoare. Scopul Organizaţiei este promvarea ideilor proeuropene, a programului, activităţii şi preocupărilor PPEM în rândul femeielor din Republica Moldova şi stimularea implicării lor în viaţa politică, integrarea lor în structurile politice ale Partidului.

Organizaţia de Femei a PPEM are următoarele obiective:
1. Crearea unei structuri funcţionale care să asigure întregul parcurs politic al PPEM în domeniile de interes pentru femei.
2. Exprimarea şi valorificarea drepturilor femeielor prin mijloace de acţiune civică şi politică.
3. Adoptarea de poziţii pe domeniii de ineteres precum dezvoltarea economică, socială şi culturală dar şi a altor aspecte ale cetăţenilor Repubicii Moldova, în special a celor legate de viaţa de zi cu zi a femeilor.
4. Instruirea, perfecţionarea şi susţinerea femeielor membre PPEM în vederea promovării acestora în structurile de conducere ale partidului precum şi promovarea în funcţii de demnitate publică.
5. Participarea în campaniile electorale în care va fi antrenat partidul.
6. Promovarea şi popularizarea politicii PPEM în rândul femeielor, prin organizarea unor programe politice, sociale, economice, educative, culturale, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor femeielor.

În vederea atingerii scopului de către Organizaţia de Femei PPEM vor fi utilizate următorele mijloace:
1. Acţiuni de educare în spiritul valorilor creștin-democrației;
2. Participarea la acţiuni specifice şi organizarea de asemenea acţiuni;
3. Dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu organizaţii similare din ţară şi cu organizaţiile politice internaţionale;
4. Atragerea în viaţa politică a femeielor cu viziuni proeuropene.

Preşedinte OF PPEM: Lucia Spoială

Vicepreşedinte: Eleonora Şaran
Secretar politic: Tatiana Cotovici