Ieri, 17 martie 2016, la inițiativa fracțiunii Blocul Electoral „Iurie Leancă”, a fost aprobat proiectul cu privire la introducerea votului electronic la ședințele Consiliului Municipal Chișinău și transmiterea on-line a ședințelor comisiilor de specialitate. Potrivit autorilor, decizia de astăzi este un prim pas în democratizarea și transparența procesului decizional din cadrul CMC.

Astfel, începând cu data de 1 iulie 2016, votarea în cadrul ședințelor CMC se va efectua cu utilizarea mijloacelor electronice de înregistrare a prezenței consilierilor la ședințe și de numărare a voturilor. Totodată, toate ședințele comisiilor de specialitate, inclusiv și cele ale CMC, vor fi transmise în regim on-line pe pagina web a Primăriei municipiului Chișinău – www.chisinau.md.

„Credem că acest proiect ar avea un impact asupra gradului de transparență a ședințelor CMC, cât și a celor de specialitate. Cetățenii vor putea să se informeze despre cele discutate de către consilieri și asupra modului în care aceștia au votat. Aceste elemente vor duce indispensabil la creșterea calității deciziilor luate, precum și creșterea responsabilității fiecăruia dintre consilieri. Mecanismul și-a arătat deja eficiența în majoritatea capitalelor europene, unde a fost deja aplicat”, a menționat consilierul municipal, Victor Lutenco.

Pentru realizarea acestor două aspecte, s-a creat o comisie ce va monitoriza procesele. Implementarea acestui proiect va necesita alocarea de mijloace financiare în bugetul municipiului Chișinău pentru 2016. Calculele prealabile indică că, doar pentru implementarea votului electronic, sunt necesare mijloace în sumă de aproximativ 650 000 lei.