Partidul Popular European din Moldova face publice cele 8 priorități pentru viitoarea guvernare, care au fost expediate partenerilor europeni, ca urmarea a solicitării acestora.

1. Avansarea Parcursului European al țării prin implementarea reformelor și angajamentelor asumate în raport cu Uniunea Europeană.

a. A remedia întârzierile de punere în aplicare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și asigurarea realizării Agendei de Asociere RM-UE până la sfârșitul anului 2016, astfel fiind create premisele necesare pentru ca Republica Moldova să poată depune o cerere de aderare la UE până în 2018.

b. A crea, în strânsă cooperare și cu sprijinul Uniunii Europene, o nouă autoritate guvernamentală responsabilă de coordonarea generală a implementării Acordului de Asociere UE-RM, ca urmare a unei evaluării instituționale și funcționale.

c. A consolida rolul Guvernului în valorificarea asistenței UE, în vederea reluării sprijinul financiar al Uniunii Europene, inclusiv suportul direct bugetar, precum și îmbunătățirea cooperării anti-fraudă cu instituțiile UE competente (OLAF, Curtea European a Auditorilor etc).

d. A crea, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, un Fond special pentru Integrare Europeană, pentru a consolida necesitățile și capacitățile autorităților publice naționale în punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-RM.

e. A crea o Comisie parlamentară specială pentru Integrare Europeană, care va asigura un rol de coordonare mai eficientă al Parlamentului în procesul de transpunere a acquis-ului comunitar, în conformitate cu Acordul de Asociere. Totodată, trebuie consolidate capacitățile Secretariatului Parlamentului în examinarea procesului de punere în aplicare și transpunere a prevederilor Acordului de Asociere UE-RM.

f. A defini un mecanism pentru un rol sporit al autorităților publice locale în punerea în aplicare a Acordului de Asociere.

g. A îmbunătăți efortul de comunicare și informare a societății moldovenești cu privire la procesul de punere în aplicare a Acordului de Asociere.

2. Lansarea negocierilor cu FMI, inclusiv prin asigurarea unei creșteri economice durabile

a. A îndeplini condițiile necesare privind stabilitatea macroeconomică și revigorarea sectorul financiar-bancar, permițând astfel semnarea unui Acord cu FMI, ceea ce ar duce la reluarea sprijinului financiar din partea partenerilor de dezvoltare.

b. A crea mediul necesar pentru îmbunătățirea climatului de afaceri și atragerea de investiții străine, prin punerea în aplicare a celor mai înalte standarde și reguli de concurență, simplificarea legislației în ceea ce privește eliberarea licențelor de construcții și comerț interior, precum și promovarea unui mediu fiscal prietenos.

c. A iniția procesul de privatizare a întreprinderilor de stat cu respectarea obligatorie a regulilor de transparență și atragerea unor investitori strategici (în special al întreprinderilor din sectorul de telecomunicații, generare și distribuție a energiei).

3. Realizarea unui proces cuprinzător de reforme a sectorului de justiție și asigurarea funcționării eficiente și independente a instituțiilor de drept

a. A transpune în totalitate și fără întârziere recomandările Misiunii experților UE, care în prezent realizează evaluarea sistemului de drept în Republica Moldova. (Misiunea va prezenta concluziile și recomandările preliminare la începutul anului viitor).

b. A lansa, în anul 2016, cu sprijinul UE, o Misiune pe termen lung, pentru a sprijini reforma justiției și a statului de drept în Republica Moldova (EUJUST). Misiunea va monitoriza și sprijini promovarea reformei sectorului justiției, contribuind la asigurarea justiției eficiente în Republica Moldova și la crearea autorităților puternice și independente de aplicare a legii responsabile privind combaterea corupției la nivel înalt (crearea unui DNA, asemenea celui românesc, în R. Moldova).

4. Depolitizarea instituțiilor regulatorii și de control, în special Banca Națională a Moldovei

a. A organiza concursuri publice transparente de selectare a șefilor agențiilor de reglementare și instituțiilor de control din Republica Moldova.

b. A crea Consilii funcționale de supraveghere ale agențiilor de reglementare și de control cu atragerea experților internaționali / europeni cu experiențe relevante (ex. audit, politici monetare, concurență, energie etc.)

5. Eficientizarea cheltuielilor în sectorul public

a. A revizui numărul de ministere și a altor autorități de stat și a optimiza capacitățile funcționale și instituționale ale acestora.

b. A crește veniturile bugetare prin combaterea fenomenelor de evaziune fiscală și contrabandă.

c. A crea o autoritate unică responsabilă de colectarea și administrarea impozitelor și alte contribuții la buget, prin unificarea serviciului fiscal de stat, serviciului vamal și inspecției financiare.

d. A efectua auditul întreprinderilor de stat, a impune respectarea procedurii de achiziții publice și asigurarea privatizărilor transparente.

6. Reforma administrației publice

a. A implementa reforma administrației publice, în conformitate cu recomandările UE și de evaluare a experților OCDE-SIGMA (care urmează să fie prezentate până la mijlocul anului 2016).

b. A finaliza punerea în aplicare a reformei administrativ-teritoriale, pentru a asigura o autonomie financiară și decizională eficientă la nivel local, precum și asigurarea serviciilor de calitate pentru cetățeni.

c. A elimina factorul politic în procesul de transferuri bugetare de la bugetul central către autoritățile publice locale.

7. Asigurarea securității energetice

a. A relua și accelera construcția interconectărilor rețelei de gaze naturale și electricitate cu cele europene prin intermediul României, asigurând astfel diversificarea surselor de aprovizionare a energiei, creșterea competitivității pe piața de energie și micșorarea prețurilor.

b. A adopta și implementa noile legi privind furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice, care transpun cel de-al 3-lea pachet energetic al UE.

c. A asigura independența efectivă și integritatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

d. A elimina firmele/schemele intermediare în furnizarea energiei și gazelor naturale pe piața internă.

8. Depolitizarea instituțiilor mass-media, asigurarea transparenței și limitarea concertărilor instituțiilor mass-media în proprietatea unei singuri entități

a. A adopta un nou Cod al Audiovizualului, pe baza proiectului elaborat 2011 cu expertiza Consiliului Europei, astfel fiind asigurată depolitizarea efectivă a Consiliului Coordonator al Audiovizualului și a Consiliul Observatorul IPNA „Teleradio-Moldova”.

b. A asigura transparența reală a finanțărilor și proprietăților companiilor mass-media, inclusiv prin implementarea efectivă a regulilor de concurență în această industrie și anume prin: (1) sancționarea eficientă a cartelurilor; (2) un control eficient al concentrărilor economice (limitarea fuziunilor de întreprinderi mass-media controlate de o singură entitate); (3) sancționarea eficientă a abuzurilor de poziție dominantă în industria mass-media și (4) activitatea de transparentă a instituției publice mass-media (IPNA Teleradio-Moldova).

c. A securiza spațiul audio-vizual național al Republicii Moldova printr-o activitate mai eficientă a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prin monitorizarea și sancționarea instituțiilor mass-media naționale sau străine care emit pe teritoriul Republicii Moldova și care nu respectă principiile pluralismului de opinie și informării corecte în conformitatea cu legislația Republicii Moldova.